Dinsdag 5 april 2011 aansluitend aan de vergadering met de commissies voor de JBZ-Raad, BZK/AZ, OCW en VWS, commissie Justitie (Just.)bespreking

brief en bijlage van 22 maart 2011 (ontvangen 1 april) van de minister van Veiligheid en Justitie over het consultatiedocument ADR

voorbereidend onderzoek

inbreng nader voorlopig verslag

bespreking

brieven, zoals opgenomen in verslagen van schriftelijke overleggen, met de ministers van Veiligheid en Justitie (EK 32.500 VI, I), van Immigratie en Asiel (EK 32.500 VI, H)  en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met de stand van zaken over de toezeggingen (EK 32.500 XIII / 32.500 XIV, D)


Vergaderstukken