Dinsdag 17 mei 2011 15.15 uur, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Justitie (Just.)bespreking

brief van de minister van Defensie van 29 april 2011 over het rapport "Aanbevelingen commissie Borghouts" in antwoord op de brief van de commissies van 8 februari 2011, beide brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg (EK 31.487 (R1862), H) in het kader van de

Het rapport is conform de toezegging T01204 inzake evaluatie wijze van uitvoering niet-wetgevende aanbevelingen Commissie Borghouts.


Vergaderstukken