Dinsdag 17 mei 2011 bij aanvang lunchpauze van de plenaire vergadering, commissie Justitie (Just.)bespreking

brief (EK 32.021, ..) van de minister van Veiligheid en Justitie met specificatie welke bepalingen uit het wetsvoorstel vooralsnog niet in werking zullen treden en welke wel

en de

brief van de commissie voor Justitie van 26 oktober 2011 over het ontwerpbesluit nevenlocaties (EK 32.021, ..) naar aanleiding van de

brief van de minister van Justitie inzake de voorhang ontwerpbesluit nevenlocaties gerechten (EK 32.021, B met bijlage)


Vergaderstukken