Dinsdag 24 mei 2011 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie Justitie, commissie JBZ-Raad (JBZ)bespreking

brief van de minister voor Immigratie en Asiel van 18 mei 2011 inzake de stand van zaken van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

mondelinge terugkoppeling

van de voorzitter van de commissie over zijn gesprek met de minister van Veiligheid en Justitie van 19 mei 2011

bespreking

mededeling van de Europese Commissie inzake migratie van 4 mei 2011 (COM(2011)248)


Vergaderstukken