T01382

Toezegging Onderzoek populatieontwikkeling muskusratten (32.474)De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koffeman, toe dat een veldproef inzake de populatieontwikkeling van muskusratten er komt.


Kerngegevens

Nummer T01382
Status voldaan
Datum toezegging 17 mei 2011
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Minister van Infrastructuur en Milieu
Kamerleden Drs. N.K. Koffeman (PvdD)
Commissie commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen muskusratten
Waterschapswet
Waterwet
Kamerstukken Wijziging Waterwet en Waterschapswet inzake voorkoming schade waterstaatswerken veroorzaakt door muskusratten (32.474)


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 27, item 12, blz. 73

De heer Koffeman (PvdD):

(...) Ik vraag de staatssecretaris ook of hij kan toezeggen dat het onderzoek naar populatieontwikkeling wordt uitgevoerd. Daarom is door de Tweede Kamer gevraagd. Is de staatssecretaris van plan om dat zelf te starten of zal hij er zorg voor dragen om het te laten starten in een andere bestuurslaag? Ligt het in de planning om dit op korte termijn te doen?

Handelingen I 2010-2011, nr. 27, item 12, blz. 78

Staatssecretaris Atsma:

(...)Ik vind het terecht om de vragen die de heer Koffeman mij heeft gesteld, heel kort toch te beantwoorden. Komt de veldproef er? Ja, maar we zijn er met alle betrokken nog niet uit waar, wanneer en hoe een en ander kan worden gerealiseerd, want dit is een buitengewoon weerbarstig onderwerp. Ik heb echter reeds eerder toegezegd dat die proef er komt. Ik herhaal dat nogmaals. Daar mag de Kamer ons natuurlijk aan houden.


Brondocumenten


Historie