T01435

Toezegging Garantstelling ontwikkelingssamenwerking 0,7% van het BNP (33.000)De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Thissen, toe om op het gebied van ontwikkelingssamenwerking de inspanningen van 0,7% van het bruto nationaal product, die nu op de begroting staan, te blijven waarmaken.


Kerngegevens

Nummer T01435
Status voldaan
Datum toezegging 25 oktober 2011
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Algemene Zaken
Kamerleden C. P. Thissen (GroenLinks)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen ontwikkelingssamenwerking
Kamerstukken Miljoenennota 2012 (33.000)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 4 - blz. 42, 57.

De heer Thissen (GroenLinks):

Ons bezoek aan de Verenigde Naties deed mij nogmaals beseffen dat Nederland, dat nog altijd een uitstekende naam heeft, niet mag verzaken op het gebied van internationale ontwikkeling, mensenrechten, vrede, ontwapening, duurzaamheid en ecologische balans, veiligheid en het bevorderen van democratie. Kan het kabinet garanderen dat zij zich zal houden aan de huidige norm van 0,7% van het bruto nationaal product voor ontwikkelingssamenwerking? We komen eventueel met een motie hierover.

(...)

De heer Thissen: Dank voor dit antwoord, maar het bevredigt mij niet helemaal. Vandaar dat ik even naar de microfoon kom. Op het eerste punt zegt u: wij blijven ons inspannen om ook internationaal helemaal mee te doen, zodanig dat Nederland er ook beter van wordt. Betekent dat op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking dat de minister-president de inspanningen van 0,7% die nu op de begroting staan, blijft waarmaken? Kan men daarop vertrouwen in de wereld van de VN?

Minister Rutte:Ja.


Brondocumenten


Historie