33.127

Wijziging Wet maatschappelijke ondersteuningMet dit wetsvoorstel wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gewijzigd, om de gemeentelijke taken uit te breiden met begeleiding voor personen zonder verblijfsindicatie en kortdurend verblijf ten behoeve van personen die zijn aangewezen op permanent toezicht.

Begeleiding door de gemeenten richt zich op het kunnen uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en structureren van het persoonlijk leven en daarover regie voeren. Kortdurend verblijf richt zich op de noodzakelijke ontlasting van de mantelzorger die met permanent toezicht is belast. Om helderheid te bieden over deze taken, wordt de compensatieplicht uitgebreid. De aanspraak op begeleiding en kortdurend verblijf ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt beëindigd. Ook wordt een wijziging aangebracht in de aanspraak op een persoonsgebonden budget (pgb). Daarnaast kunnen gemeenten straks zelf bepalen wanneer een burger voor een pgb in aanmerking komt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het wetsvoorstel is ingetrokken bij brief van de staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 juni 2013 (TK 33.127, nr. 69)


Kerngegevens

ingediend

21 december 2011

titel

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. De artikelen van deze wet zijn voor het eerst van toepassing op kalenderjaren na 2012.


Documenten

73
Bladeren:
[1-50] [51-73] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-73] documenten