33.257

Verdrag inzake het vestigen en functioneren van het "International Groundwater Resources Assessment Centre" in NederlandDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het vestigen en functioneren van het International Groundwater Resources Assessment Centre in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO (Trb. 2011, 256PDF-document en Trb. 2012, 23PDF-document).

IGRAC komt voort uit een initiatief van de waterprogramma’s van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO). Dit kenniscentrum richt zich op de grondwaterproblematiek in met name ontwikkelingslanden en landen in transitie. Vooral de kennis over grensoverschrijdende grondwatervoorraden heeft een politiek strategisch karakter. Het kenniscentrum is gevestigd in Delft.


Kerngegevens

begonnen

11 mei 2012

titel

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het vestigen en functioneren van het "International Groundwater Resources Assessment Centre" in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO

schriftelijke voorbereiding


Documenten

2