33.280

Voorjaarsnota 2012Deze nota bevat een overzicht van de ontwikkelingen omtrent de uitgaven en ontvangsten van de gehele rijksbegroting 2012, en de daarmee samenhangende beleidsvoornemens van de regering.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor Financiën, OCW, I&A/JBZ, VWS en SZW hebben op 5 juni 2012 de brief van de minister-president van 24 mei 2012 (EK 33.280, A met bijlage) over spoedeisende wetsvoorstellen in verband met het Begrotingsakkoord 2013 besproken. De uitkomsten hiervan zijn terug te vinden in de korte aantekeningen van de diverse commissievergaderingen die onder 'documenten' gedownload kunnen worden.


Kerngegevens

ingediend

25 mei 2012

titel

Voorjaarsnota 2012

Documenten