Wet bankenbelasting (33.121), Versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige (33.086), Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (33.287), Voorjaarsnota 2012 (33.280) , Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (33.284), Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (33.290); brief van de minister-president over spoedeisende wetsvoorstellen (EK 33.280, A)