T01494

Toezegging Technische briefing ten aanzien van de verantwoordelijkheden en het kapitaal van het ESM (33.000)De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koffeman (PvdD), toe om een besloten technische briefing over de verantwoordelijkheden en het kapitaal van het ESM aan te bieden aan de Eerste Kamer.


Kerngegevens

Nummer T01494
Status voldaan
Datum toezegging 22 november 2011
Deadline 1 juli 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden drs. N.K. Koffeman (PvdD)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen ESM-Verdrag
technische briefing
Kamerstukken Miljoenennota 2012 (33.000)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 8 - blz. 34

De heer Koffeman (PvdD):

"Kan de regering duidelijk maken wat de planning is voor ratificatie van het ESM verdrag? Op welk moment is de regering van plan de Eerste Kamer in te lichten?

Als de begrotingsdiscipline en de controle op het naleven hiervan zou komen te liggen bij het ESM, is dat dan niet in strijd met het EU verdrag? Is hiervoor een aanpassing van Europese verdragen noodzakelijk en kan die aanpassing alleen plaatsvinden met steun van alle 27 lidstaten?"

Handelingen I 2011-2012, nr. 8 - blz. 48

Minister De Jager:

"Als de begrotingsdiscipline en controle op de naleving daarvan zouden komen te liggen bij het ESM , is dat dan niet in strijd met het EU-verdrag, zo vroeg de heer Koffeman. Het ESM zal noch verantwoordelijk zijn voor de begrotingsdiscipline van de lidstaten noch komt de controle hierop daar te liggen. Het ESM is het permanente noodfonds. Ik zou niet al te snel afgaan op filmpjes die op YouTube worden vertoond. Binnenkort geef ik daarop een reactie in een brief. De Tweede Kamer heeft dat gevraagd. Wat op internet of het ESM wordt beweerd, klopt niet altijd helemaal."

Handelingen I 2011-2012, nr. 8 - blz. 49

De heer Koffeman (PvdD):

"De minister informeert op 1 december de Tweede Kamer vertrouwelijk over het ESM. Kan hij aangeven of er ook zo'n ronde voor de Eerste Kamer komt en wanneer die is voorzien?"

Handelingen I 2011-2012, nr. 8 - blz. 49

Minister De Jager:

"Misschien is er een besloten technische briefing. Die kan ik ook aanbieden aan de Eerste Kamer."

Handelingen I 2011-2012, nr. 8 - blz. 49

De heer Koffeman (PvdD):

"Dat is altijd op ambtelijk niveau?"

Handelingen I 2011-2012, nr. 8 - blz. 49

Minister De Jager:

"Inderdaad."


Brondocumenten


Historie

  • 5 juni 2012
    nieuwe status: voldaan
    Opmerking: Op 31 januari 2012 hebben medewerkers van het ministerie van Financiën voor de leden van de vaste commissie voor Financiën een technische briefing over het ESM verzorgd, gevolgd door een verdiepende technische briefing op 5 juni 2012. Na deze laatste briefing heeft de commissie nog schriftelijke antwoorden op tijdens de briefing gestelde vragen ontvangen.  • 22 november 2011
    toezegging gedaan