32.328

Initiatiefvoorstel-Nijkerken-de Haan Vereiste basiskennis Nederlands bij beroep op de bijstandDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Nijkerken-de Haan (VVD) expliciteert het begrip “duurzame band met Nederland” zoals deze opgenomen is in de Wet Werk en bijstand (WWB). In de WWB staat dat de migrant een 'duurzame band' met Nederland moet hebben om een beroep op deze wet te kunnen doen. Met dit voorstel wordt dit begrip ingevuld door de eis te stellen dat er alleen een beroep op de WWB kan worden gedaan indien aantoonbaar sprake is van een basiskennis van de Nederlandse taal. Door het verwerven van deze kennis geeft de migrant zichtbaar invulling aan de band met Nederland.

In dit voorstel worden de vereisten voor het verkrijgen van bijstand verzwaard, met als doel de kansen voor participatie op de arbeidsmarkt en deelname aan het sociaal-maatschappelijk verkeer te vergroten. Zolang men geen Nederlands spreekt, maar wel de taal van een ander land en bovendien niet werkt is naar het oordeel van de indiener objectief aangetoond dat de band met Nederland minder is dan de band met het land waarvan men de taal wel spreekt. Bovendien wordt door de introductie van de taaleis een steviger fundament gelegd onder de eis in de WWB dat men beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Het initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk door het oud-Tweede Kamerlid Blok (VVD) ingediend en het oud-Tweede Kamerlid Van Nieuwenhuizen (VVD) heeft later de verdediging overgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het Tweede Kamerlid Nijkerken-de Haan (VVD) heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer bij brief van 22 januari 2016 (TK 32.328, nr. 11) geinformeerd over haar overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel. Met die brief heeft zij tevens het initiatiefvoorstel ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

26 februari 2010

titel

Voorstel van het lid Nijkerken-de Haan tot wijziging van de Wet werk en bijstand ten einde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

8