Wetsvoorstellen Nationale Politie en Herziening gerechtelijke kaart aanvaardOp dinsdag 10 juli 2012 heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen met betrekking tot de Nationale Politie en de herziening van de gerechtelijke kaart aanvaard. Bij het wetsvoorstel Herziening van de gerechtelijke kaart stemden PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV voor. Bij het wetsvoorstel Nationale Politie stemden ChristenUnie, VVD, PVV, CDA en SGP voor.

De Senaat verwierp de in het kader van de Nationale Politie ingediende moties-Koole (instemmingsrecht van de regioburgemeester bij rechtsbijstandverzoeken en bij de benoeming van de regionale politiechef), alsook de motie-Thom de Graaf (over het beheer en de positionering van de nationale politie). Senator Hoekstra (CDA) trok een door hem ingediende motie in.

Senatoren Strik (GroenLinks), Koole (PvdA) en De Graaf (D66) gaven in hun stemverklaring aan het zeer te betreuren dat de minister van Veiligheid en Justitie niet voor de weg van een novelle heeft gekozen. De drie senatoren gaven aan dat zij op dit moment geen gefundeerd oordeel kunnen geven over de door de minister toegezegde wijzigingsvoorstellen, aangezien deze pas zullen worden ingediend nadat er over het voorliggende wetsvoorstel is gestemd. GroenLinks, PvdA en D66 stemden daarom principieel tegen.

De bij het wetsvoorstel Herziening gerechtelijke kaart ingediende motie-Beuving vond unanieme steun in de Kamer. Deze motie verzoekt de regering zich te beperken tot een meer gematigde vorm van schaalvergroting in Oost-Nederland door de rechtbanken Almelo en Zwolle (het Zwolse deel van Zwolle-Lelystad) te laten fuseren tot de rechtbank Overijssel en de rechtbanken Arnhem en Zutphen te laten fuseren tot de rechtbank Gelderland. Minister Opstelten zegde al eerder toe deze motie bij aanvaarding te zullen uitvoeren. Nu zowel het wetsvoorstel als de motie zijn aangenomen, zal de minister het wetsvoorstel met spoed moeten wijzigen. Hoewel de wetsvoorstellen met betrekking tot de Nationale Politie gebaseerd zijn op dezelfde geografische indeling als de Herziening gerechtelijke kaart, heeft dit voor de Nationale Politie in beginsel geen rechtstreeks gevolg. 


Deel dit item: