32.362

Schatkistbankieren voor decentrale overhedenDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over schatkistbankieren voor decentrale overheden. In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat per 2013 alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aanhouden in de Nederlandse schatkist. Decentrale overheden mogen dit al vrijwillig doen, maar schatkistbankieren zonder leenfaciliteit zal verplicht worden.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 6 november 2012 het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van Financiën van 2 november 2012 (EK 32.362, B) over zijn brief van 3 juli 2012 over schatkistbankieren voor decentrale overheden (EK 32.362, A) voor kennisgeving aangenomen. De commissie heeft het verslag van het schriftelijk overleg betrokken bij de (gezamenlijke) behandeling van de voorstellen Wet houdbare overheidsfinanciën (33.416) en Verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden (33.540).


Kerngegevens

begonnen

13 april 2010

titel

Schatkistbankieren

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten