32.522

Opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal in de Grondwet en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerktMet dit wetsvoorstel wordt de status van de Nederlandse en de Friese taal in de Grondwet verankerd. Daarmee wordt beoogd de positie van deze nationale talen te beschermen en te versterken in een globaliserende wereld. Dit wetsvoorstel betreft de eerste lezing voor deze grondwetswijziging.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is bij brief van 15 februari 2018 (TK, 7) aan de Tweede Kamer door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingetrokken.

De minister-president, minister van Algemene Zaken, had bij brief van 1 november 2017 (EK 34.700, A) al gemeld dat dit wetsvoorstel volgens de reguliere procedures zou worden ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

27 september 2010

titel

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten

10