33.653

Tijdelijke wet resolutieheffing 2014Dit wetsvoorstel introduceert een nieuwe, tijdelijke en eenmalige banken heffing van 1 miljard euro in 2014 over de op grond van het Nederlandse depositogarantiestelsel gegarandeerde deposito’s die op 1 februari 2013 bij de banken werden aangehouden. In ruil voor de heffing mogen de banken betalingen aan het depositogarantiestelsel vooruitschuiven. Netto kost de heffing de sector daarom slechts 500 miljoen euro. Deze heffing is aangekondigd in de brief van de minister van Financiën van 1 februari 2013 (TK 33.532, nr. 1PDF-document) en onderdeel van het totale financieringspakket ten behoeve van de nationalisatie van SNS REAAL.

De heffing is een eenmalige oplossing voor het unieke geval van SNS REAAL. In Europa wordt onderhandeld over de herstel- en resolutierichtlijn (E120016). In deze richtlijn is ook een voorziening opgenomen die in de nabije toekomst voorziet in een Europees systeem voor de financiering van de afwikkeling van financiële instellingen. De middelen zullen worden opgebouwd door middel van heffingen bij banken, die het fonds dat hiervoor bestemd is, zullen vullen. Dit betekent dat in de toekomst andere instellingen ook de kosten dragen voor de afwikkeling, nadat de middelen van de aandeelhouders en de schuldeisers zijn uitgeput. Het door de Europese Commissie voorgestelde systeem, alsook een een voorstel voor een Europese resolutiemechanisme dat op 10 juli 2013 werd gepubliceerd (E130048), zal leiden tot een financieringsstroom die een heffing als deze in de toekomst overbodig zal maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 10 oktober 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de PVV stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel (TK 33.653, nr. 2) op 3 december 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OSF, SP en PVV stemden tegen.

De plenaire behandeling vond, gezamenlijk met de wetsvoorstellen 33.533 en 33.640 IX, plaats op 26 november 2013.


Kerngegevens

ingediend

5 juni 2013

titel

Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet resolutieheffing 2014)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en vervallen op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Artikel 11 werkt terug tot en met 1 februari 2013.

Documenten