33.661

Leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijsHet voorstel bevat drie wijzigingen die tot doel hebben de resultaten in het voortgezet onderwijs te verbeteren.

Scholen worden verplicht in de eerste drie leerjaren van het vwo en het havo, en in de eerste twee leerjaren van het vmbo (de onderbouw) een leerlingvolgsysteem te gebruiken dat de vorderingen van de leerlingen meet in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen (de doorstroomvakken). Voorts moeten de leerlingen aan het einde van de onderbouw een diagnostische toets afleggen in deze doorstroomvakken. Tenslotte worden scholen verplicht om deel te nemen aan internationaal vergelijkende onderzoeken, zoals PISA (Programme for International Student Assessment dat wordt uitgevoerd door de Organisation for Economic Cooperation and Development).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Dit wetsvoorstel is bij brief (TK, 12) van 24 januari 2018 ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

17 juni 2013

titel

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten