Dit verslag van een schriftelijk overleg bevat de vragen, en de daarop door de minister gegeven antwoorden, van de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter voorbereiding van een openbaar debat over de Zorg in Nederland.

Deze vragen zijn ingedeeld in vragen van feitelijke aard en vragen van beleidsinhoudelijke aard. Verder bevat dit verslag de gevoerde correspondentie tussen de commissie en de minister.


Stand van zaken

Het openbaar debat in de Eerste Kamer vond plaats op 30 oktober 2001.


Kerngegevens

begonnen

25 september 2001

titel

De Zorg in Nederland

schriftelijke voorbereiding


Documenten

7