Dit dossier bevat de profielschets, de kandidaatstellingbrieven, de ingediende moties en de Handelingen van de plenaire Eerste Kamervergaderingen inzake het Voorzitterschap van de Kamer na de installatie van een nieuwe Kamer op 10 juni 2003. De profielschets bevat de eisen waaraan de leden moesten voldoen wilden zij in aanmerking komen voor benoeming in de functie van Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft tijdens een plenair debat op 10 juni 2003 de profielschets vastgesteld. Tijdens dit debat is de Motie-Van den Broek-Laman Trip (VVD) c.s. inzake aanvulling van de profielschets voor de Voorzitter van de Eerste Kamer (EK 2002-2003, nr. 230a) ingediend. Deze motie is later gewijzigd (in EK 2002-2003, nr. 230e). Deze motie is op 17 juni 2003 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen door de Eerste Kamer. VVD, CDA, SGP en OSF stemden voor. Op die dag is ook mevrouw Yvonne Timmerman-Buck gekozen als Voorzitter.


Kerngegevens

begonnen

10 juni 2003

titel

Profielschets Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal

Documenten