De Kamervoorzitter heeft een aantal vaste taken. Hij of zij zit de plenaire vergadering van de Eerste Kamer voor en is tevens voorzitter van het College van fractievoorzitters en van het College van Voorzitter en Ondervoorzitters.

Ook vertegenwoordigt de Voorzitter de Kamer naar buiten toe, zoals in contacten met buitenlandse parlementen.

De Kamervoorzitter wordt gekozen door de leden en wordt voor de gehele zittingsperiode van de Kamer benoemd.

Een Kamervoorzitter heeft twee, eveneens gekozen, vaste plaatsvervangers, de Ondervoorzitters. Bij zijn of haar taken wordt de Voorzitter bijgestaan door de Griffier.

De Eerste Kamervoorzitter is ook Kamerlid. Hij of zij neemt deel aan de vergaderingen van de eigen fractie en stemt in de plenaire vergadering mee.