27.020 TK nr. 35

Aanpak onderwijsachterstandenIn deze brief geeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een overzicht van de beleidsvoornemens op het terrein van het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair en voortgezet onderwijs, inclusief de "vmbo-groen-scholen/locaties".

De voornemens hebben vooral betrekking op het samenbrengen van middelen voor

achterstandenbeleid en de gewichtenregeling in één nieuwe regeling. Het uitgangspunt hierbij is de feitelijke achterstand van de leerling.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs heeft op 5 april 2004 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgebracht. Het antwoord van de minister, zoals opgenomen in het bovenstaande verslag, is voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

begonnen

31 oktober 2003

titel

Aanpak onderwijsachterstanden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten

8