T01772

Toezegging Verbetering controle internetverkoop leeftijdsgebonden producten (33.341)De staatssecretaris van VWS zegt, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Frijters-Klijnen, Quik-Schuijt en Scholten, toe de resultaten van de inventarisatie van de internetverkoop van leeftijdsgebonden producten aan de Kamer te sturen.


Kerngegevens

Nummer T01772
Status voldaan
Datum toezegging 11 juni 2013
Deadline 1 januari 2014
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden M.A.J.L. Frijters-Klijnen LL.B., BHS (PVV)
mr. A.C. Quik-Schuijt (SP)
Mr. M.C. Scholten (D66)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen internet
jongeren
leeftijdsgrens
verkoop
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Voordewind, Van der Staaij, Hilkens en Bruins Slot Verhoging alcoholleeftijd (33.341)


Opmerking

Zie ook T01509

Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013, nr. 30-8- blz.57 / 58

Staatssecretaris Van Rijn:

Ik ben samen met de minister van Veiligheid en Justitie bezig met een inventarisatie van alle mogelijkheden om de verkoop via internet van leeftijdsgebonden producten – dat is dus breder dan alcohol, want daarbij gaat het ook om wapens, sommige films en sommige gewelddadige internetspelen – zodanig in te richten dat de naleving kan worden verbeterd. Wij denken dus na over een bredere oplossing, niet alleen op het punt van het bestellen van alcohol. Dat is niet gemakkelijk, maar wij zien wel dat dit een groeiend probleem is. Wij moeten voorkomen dat wij onze wetgeving alleen richten op de traditionele middelen en dat een ander probleem achter ons langzaam doorgroeit. Ik zeg daarbij dat dit niet zo gemakkelijk is. We zullen dit inventariseren en de resultaten naar de Kamer sturen. Dat is overigens de reden waarom dit nu nog niet klaar was, maar we zullen dat antwoord zo snel mogelijk geven.


Brondocumenten


Historie