WetsvoorstellenKamerstukdossiersMoties


Schriftelijke vragen

 • 16 december 2010, C. P. Thissen (GroenLinks)
  inzake inzake thuiszittende JGGZ-jongeren
  pdf pdf
  aanhangsels 2010-2011 nr. 4 (antwoord ontvangen op: 17 maart 2011)
 • 13 juli 2010, C. P. Thissen (GroenLinks)
  inzake inzake onderzoek naar de groep thuiszittende jongeren (jongeren in de leerplichtige leeftijd die niet naar school gaan)
  pdf pdf
  aanhangsels 2009-2010 nr. 12 (antwoord ontvangen op: 31 augustus 2010)
 • 14 november 2006, K. Putters (PvdA)
  inzake de gevolgen voor de gemeenten van de wet maatschappelijke ondersteuning en de toezeggingen van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Eerste Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel
  pdf pdf
  aanhangsels 2006-2007 nr. 3 (antwoord ontvangen op: 11 december 2006)
 • 7 januari 2000, D. van Vugt (SP)
  inzake inzet van jongeren bij de politie
  pdf pdf
  aanhangsels 1999-2000 nr. 4 (antwoord ontvangen op: 7 februari 2000)

Toezeggingen


Edossiers