33.757

Verhoging griffierecht hoger beroep en cassatieDit wetsvoorstel verhoogt in de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek de griffierechten. De tarieven bij een aantal bestuursrechtelijke categorieën en bij diverse categorieën in hoger beroep worden gemiddeld met 15% verhoogd.

Met dit voorstel worden de tarieven voor de meeste overige categorieën zaken verhoogd met 2%. Daarnaast worden de griffierechttarieven van handelszaken met een financieel belang van meer dan € 1 miljoen verhoogd en wordt er een laag tarief ingevoerd voor alle bestuursrechtelijke zaken over toeslagen (zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget).

Tabel tariefsverhogingen (memorie van toelichting, blz. 3)PDF-document met de nota van wijziging TK. nr. 7 zijn de bedragen aangepast aan de stijging van de consumentenprijsindex, met een inflatiecorrectie van 3.08 procent. Met de tweede nota van wijziging TK nr. 8 zijn de bedragen aangepast naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de Eerste en de Tweede Kamer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De regering heeft bij brief van 20 november 2015 aangekondigd het voornemen te hebben dit wetsvoorstel in te trekken (EK 34.300 VI, G met bijlage). De regering heeft dit wetsvoorstel bij brief (TK 33.757 nr. 11) van 1 maart 2016 ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2013

titel

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten