33.743

Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatieMet dit wetsvoorstel wordt de Adviesraad voor wetenschaps- en technologiebeleid (AWT) en de Algemene Energieraad (AER) opgeheven en in plaats daarvan wordt een adviescollege voor wetenschap en innovatie - de Raad voor wetenschap en innovatie (RWI) - ingesteld. De taakomschrijving van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) zal door dit wetsvoorstel worden aangevuld.

Het algemeen wettelijk kader waarbinnen de voorgestelde instelling van de nieuwe adviesraad plaatsvindt en waarbinnen de adviesraad zijn taak kan uitoefenen, wordt gevormd door de Grondwet, de Kaderwet advies-colleges en de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies. Dit wetsvoorstel blijft daarom beperkt tot:

 • 1. 
  de instelling van een raad voor de advisering over beleidsvraagstukken inzake wetenschap, technologie en innovatie;
 • 2. 
  de naam van deze adviesraad;
 • 3. 
  het aantal leden van de nieuwe raad;
 • 4. 
  de taakomschrijving van de nieuwe raad;
 • 5. 
  een aanvulling op de taakomschrijving van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; en
 • 6. 
  het intrekken van de Wet op de Algemene Energieraad 1997 en de Wet Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid 1997.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 33.743, nr. 2) op 27 maart 2014 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 april 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 september 2013

titel

Instelling van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie en wijziging van enkele wetten (Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten