Deskundigenbijeenkomst over nieuwe Jeugdwet in Eerste KamerDe vaste commissie voor VWS van de Eerste Kamer gaat op maandag 9 december 2013 in gesprek met een twintigtal deskundigen en organisaties over een aantal belangrijke aspecten van het wetsvoorstel voor een nieuwe Jeugdwet. Het gaat om: justitiële aspecten, medische- en privacy-aspecten en algemene aspecten van de transitie. De bijeenkomst is onderdeel van de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel voor een nieuwe Jeugdwet en wordt van 15 uur tot 19 uur gehouden in de plenaire zaal van de Senaat.

Voor de deskundigenbijeenkomst zijn onder meer uitgenodigd: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Kinderombudsman, het College Bescherming Persoonsgegevens, de KNMG, de LHV, het Landelijk Platform GGZ, GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, wethouders, Bureaus Jeugdzorg en de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd.

De VWS-commissie zal op 17 december schriftelijke vragen stellen over dit wetsvoorstel. Zo spoedig mogelijk daarna wordt het voorlopig verslag vastgesteld. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer kan dan, onder voorbehoud van tijdige en adequate antwoorden van het kabinet, begin 2014 plaatsvinden.

Het wetsvoorstel voor een nieuwe Jeugdwet is een stelselwijziging en regelt dat de verantwoordelijkheid voor de hulp aan jeugdigen en hun ouders in belangrijke mate bij gemeenten komt te liggen. Het is een van de belangrijke decentralisatievoorstellen van dit kabinet. De Tweede Kamer heeft op 17 oktober 2013 ingestemd met het wetsvoorstel.


Deel dit item: