33.840

Technische verbeteringen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoekMet dit wetsvoorstel wordt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op een aantal onderdelen verbeterd.

Het gaat daarbij om redactionele en technische verbeteringen en aanpassingen om de leesbaarheid te vergroten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.840, A) is op 22 april 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 mei 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 januari 2014

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische wijzigingen alsmede tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met enkele samenhangende technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten