Moties ingediend tijdens het debat over de Staat van de Rechtsstaat op 11 maart 2014De stemmingen over de moties vonden plaats op 18 maart 2014.

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

is aangehouden. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. 50PLUS, OSF, PvdD, D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor.

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. 50PLUS, OSF, PvdD, D66, PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie stemden voor.

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. 50PLUS, OSF, PvdD, D66, PvdA, SP, GroenLinks en CDA stemden voor.

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.