Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over natuurbeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 21 februari 2023 bij brief gereageerd op het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor N&S naar aanleiding van technische briefing van 15 november 2022 over de stikstofproblematiek (EK 35.334, AY). Een mondeling overleg over de stikstofproblematiek vindt plaats op 18 april 2023.

De commissie heeft bij brief van 21 maart 2023 vragen gesteld aan de minister voor N&S over de stikstofproblematiek in ruime zin. Op 23 maart 2023 heeft de commissie bij brief aanvullende vragen gesteld aan de minister voor N&S over de stikstofproblematiek.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 17 februari 2023 bij brief gereageerd op het verslag van een schriftelijk overleg van 1 februari 2023 met de minister voor N&S over de achtste Voortgangsrapportage Natuur (EK, AC en bijlage).

De commissie heeft op 12 maart 2019 een mondeling overleg gehouden met de minister van LNV over evaluatie Natuurpact en Voortgangsrapportage Natuur (EK, N).

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 10 juli 2018 besloten, naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van LNV van 15 juni 2018 over de evaluatie van het Natuurpact en de Voortgangsrapportage Natuur (EK, J) een deskundigenbijeenkomst te houden, alvorens te bezien welke vervolgstappen wenselijk zijn. De deskundigenbijeenkomst vond plaats op 2 oktober 2018. Deze bijeenkomst kunt u hier terugkijken.


Kerngegevens

begonnen

8 maart 2013

titel

Natuurbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [451-498] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [451-498] documenten