Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer
Leden

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Franken (CDA)25
2. De Vries (PvdA)25
3. Duthler (VVD)20
4. Strik (GroenLinks)15
5. Van Boxtel (D66)20
6. Gerkens (SP)25
totaal: 130 minuten

Initiatiefnemer en bewindspersonen

naamduur (min)opmerking
Plasterk (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
Teeven (Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie)