34.082

Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafprocesDit wetsvoorstel vult in het Wetboek van Strafvordering het huidige beperkte spreekrecht van slachtoffers van ernstige misdrijven en nabestaanden aan tot een onbeperkt spreekrecht. Dit onbeperkte spreekrecht maakt het voor slachtoffers en nabestaanden mogelijk om tijdens de zitting onder andere te spreken over de mogelijke bewezenverklaring, het strafbare feit, de schuld van de verdachte(n) en de straf. De regering wil hiermee de positie van het slachtoffer tijdens het strafproces versterken.

Met dit voorstel wordt het door een uitbreiding van het schadefonds geweldsmisdrijven voor nabestaanden van slachtoffers van ernstige verkeersovertredingen mogelijk om nabestaanden van verkeersmisdrijven een tegemoetkoming toe te kennen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.082, A) is op 2 juni 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 5 april 2016. Het voorstel is op 12 april 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks en D66 stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

12 november 2014

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

45