34.096

Verrichten van werkzaamheden op zondagen en feestdagen door rechterlijke ambtenarenDit wetsvoorstel verruimt ten behoeve van het ZSM-programma in de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren de regels rond de arbeidstijden van rechterlijke ambtenaren. Het ZSM programma is een programma ter versnelling van de afhandeling van veel voorkomende delicten door samenwerking tussen politie en openbaar ministerie (OM). ZSM staat voor zo snel, slim, selectief, simpel, samen en samenlevingsgericht mogelijk.

Nu door de ZSM-dienst het werken op zaterdagen, zondagen en feestdagen tot het normale werkproces bij alle arrondissementsparketten is gaan horen, moeten de regels rond arbeidstijden voor ambtenaren in ZSM-dienst verruimd worden naar 7 dagen per week en 14 uur per dag.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.096, nr. 2) is op 2 juni 2015 aangenomen door de de Tweede Kamer. PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2015 als hamerstuk afgedaan. SGP en ChristenUnie is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

28 november 2014

titel

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verrichten van werkzaamheden op zondagen en feestdagen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten