34.143

Implementatie richtlijnen MetrologiewetDit voorstel strekt tot implementatie van twee Europese richtlijnen. Het gaat om Richtlijn 2014/32/EUPDF-document betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt brengen van meetinstrumenten en om Richtlijn 2014/31/EUPDF-document betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen. 

Het doel van de richtlijnen blijft het waarborgen dat meetinstrumenten en niet-automatische weegwerktuigen die op de markt worden aangeboden aan eisen voldoen die een hoge mate van bescherming bieden. De conformiteitsbeoordeling moet een hoge mate van betrouwbaarheid bieden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer (TK 34.143, nr. 2) heeft het voorstel op 25 juni 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

5 februari 2015

titel

Wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten