34.158 (R2048)

Initiatiefvoorstel-Taverne Informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragenDoel van dit initiatiefvoorstel van rijkswet van het lid Taverne (VVD) is het vergroten van de democratische legitimatie bij het sluiten, wijzigen en opzeggen van verdragen.

Het voorstel voorziet in aanpassing van de procedure voor de goedkeuring en bekendmaking van verdragen. De bestaande werkwijze van de Staten-Generaal is ontoereikend. Deze werkwijze laat namelijk toe dat verdragen met een ieder verbindende bepalingen door de Staten-Generaal stilzwijgend kunnen worden goedgekeurd. Als de Staten-Generaal zich altijd uitdrukkelijk uitspreken over dergelijke verdragen, heeft de rechter meer houvast in de interpretatie ervan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.158 (R2048), A en nota van verbetering EK, B) is op 7 juli 2016 met algemene stemmen aangenomenPDF-document door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 februari 2017 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

20 februari 2015

titel

Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten