Dinsdag 17 maart 2015, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.33673

Grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken

Nadere procedure

4.Halfjaarlijks rappel toezeggingen Wonen en Rijksdienst

Begrotingsstaten Wonen en Rijksdienst 2015

Bespreking van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 11 maart 2015 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (34000 XVIII, B)

5.Halfjaarlijks rappel toezeggingen Binnenlandse Zaken

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2015

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2015 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (34000 VII, E)

7.Rondvraag


Korte aantekeningen