33.817

Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal ledenDit voorstel wijzigt de Kaderwet adviescolleges en beoogt het maximum aantal leden van adviescolleges te verminderen. De voorgestelde beperking van het maximum aantal leden van een adviescollege van 14 tot 10 leden past volgens de regering binnen de bredere ontwikkeling naar een compacte, slagvaardige en efficiënte rijksdienst, waarbij kosten voor personeel en materieel verminderd worden.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.817, A) is op 10 maart 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, CDA, ChristenUnie, SGP, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en SP stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) heeft op 31 maart 2015 de brief van de minister van Wonen en Rijksdienst over het voornemen tot intrekking van dit wetsvoorstel (EK 33.817, B) voor kennisgeving aangenomen en de behandeling van het wetsvoorstel aangehouden. De minister heeft dit wetsvoorstel bij brief (EK 33.817, C) van 1 mei 2015 ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

25 november 2013

titel

Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten