drs. J.E.A.M. Nooren (PvdA) 1

Jopie Nooren (1961) was van 9 juni 2015 tot 1 maart 2021 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Zij was van 9 juli 2019 tot 1 maart 2021 Eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer.


Anciënniteit

2092 dagen
(9 juni 2015 tot 1 maart 2021)