34.262

Elektronisch deponeren van bescheiden in het handelsregisterDit voorstel bevat een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dat bescheiden zoals de jaarrekening uitsluitend langs elektronische weg mogen worden aangeleverd bij het handelsregister op een bij dat besluit voorgeschreven wijze.

In deze algemene maatregel van bestuur zal worden bepaald dat digitale deponering exclusief plaatsvindt met behulp van de door de overheid aangewezen standaard Standard Business Reporting (SBR), maar uitsluitend voor zover dit verantwoord is.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 34.262, A) op 26 november 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 december 2015 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

21 augustus 2015

titel

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten