Deskundigenbijeenkomst OmgevingswetDe vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van de Eerste Kamer organiseert op maandag 12 oktober 2015 een deskundigenbijeenkomst in het kader van het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet). De bijeenkomst vindt plaats van 17:00 tot 20:00 uur in de plenaire zaal van de Eerste Kamer.  

Voor het programma zijn drie thema's geselecteerd:

  • de kwaliteit van de wet- en regelgeving
  • de verhouding tussen overheden
  • de samenleving (burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen)

De bijeenkomst is live te volgen via www.eerstekamer.nl/livestream

De thema's van de deskundigengbijeenkomst worden kort ingeleid door een beperkt aantal deskundigen en door vertegenwoordigers van openbare bestuurslagen en maatschappelijke organisaties.


Deel dit item: