Stemmingen per vergaderdag
13 juli 2021

 • Verworpen
  Motie-Raven (OSF) over de beperkende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 niet van toepassing verklaren op volledig gevaccineerden (35.526 / 35.874, BW)
 • Verworpen
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het vervangen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35.526 / 35.874, BV)
 • Aangenomen
  Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874)
 • Aangenomen
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over de Nederlandse vlag op identiteitskaarten (35.552 (R2148), C)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van de Verordening identiteitskaarten (35.552 (R2148))
 • Aangenomen
  Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)
 • Aangenomen
  Motie-Van Ballekom (VVD) over het informeren van de Kamer over de inhoud van de af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten met FMO, RVO en Invest-NL (35.529, Q)
 • Aangenomen
  Gewijzigde motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het persoonlijk tegenstrijdig belang (35.529, O)
 • Verworpen
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over het jaarlijks toetsen van de welvaartsbalans (35.529, N)
 • Aangenomen
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over het uitsluitend ondersteunen van projecten en activiteiten zonder gedolven kobalt uit Kongo (35.529, M)
 • Verworpen
  Gewijzigde motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een noodremprocedure bij Invest International (35.529, R)
 • Verworpen
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een overzicht van alle aandeelhouders van FMO (35.529, K)
 • Verworpen
  Motie-Beukering (Fractie-Nanninga) c.s. over het van toepassing verklaren van de Wet Normering Topinkomens bij Invest International (35.529, J)
 • Verworpen
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over aanpassing van de statuten van Invest International (35.529, H)
 • Aangenomen
  Bescherming winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35.522)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Uitvoering herziene Europese wetgeving over diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders (35.661)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 inzake coronamaatregelen (35.679)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19 (35.682)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19 (35.716)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 inzake coronamaatregelen (35.731)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Achtste incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming (35.797)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (35.800)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Financiƫn 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (35.799)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen (35.798)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (35.801)
  Hamerstuk