Stemmingen per vergaderdag
22 juni 2021

 • Verworpen
  Motie-Van Kesteren (PVV) c.s. over sluiting van scholen die anti-democratisch gedachtengoed verspreiden (35.352, F)
 • Aangenomen
  Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (35.352)
 • Aangenomen
  Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021 (35.548)
 • Aangenomen
  Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35.366)
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus (35.677)
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket (35.685)
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket (35.723)
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021 inzake beschikbaarheidsvergoeding OV-sector (35.748)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021 inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche (35.781)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Vierde incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021 inzake Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector Q4 2021 (35.804)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 betreffende tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19 (35.836)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tijdelijke regels voor inzet coronatoegangsbewijzen (35.853)
  • aantekening gevraagd: SP, PvdD en Fractie-Otten

15 juni 2021

 • Aangenomen
  Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (35.242)
 • Aangenomen
  Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen (35.635)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2021 inzake noodpakket banen en economie (35.730)
  Hamerstuk

8 juni 2021

 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een referendum voor de inwoners van Amsterdam over de herindeling van Amsterdam en Weesp (35.623, D)
 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een referendum voor de inwoners van Weesp inzake het voortbestaan van een zelfstandige gemeente Weesp (35.623, C)
 • Aangenomen
  Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (35.623)

1 juni 2021

 • Verworpen
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over het laten vervallen van beide spoedwetten (35.807 / 35.808, H)
 • Verworpen
  Motie-Karakus (PvdA) c.s. over voldoende capaciteit voor de controle van inreizigers uit hoogrisicogebieden (35.808, D)
 • Aangenomen
  Motie-Van der Voort (D66) c.s. over een gedegen visie en toekomstplan voor de zorg (35.526, BH)
 • Aangenomen
  Motie-Van der Voort (D66) c.s. over een realistische ondergrens van de prevalentie van het aantal geschatte besmettelijke personen (35.807, G)
 • Verworpen
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar uitgaven verband houdende met de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (35.526 / 35.807, BG)
 • Aangenomen
  Verlenging van de termijn waarmee militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht (35.674)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Implementatie Uitvoeringsverordening prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim (35.744)
  Hamerstuk