T02163

Toezegging Appreciatie positieve effecten handelsakkoord EU-VS op arme landen (34.166)



De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de appreciatie van de positieve effecten van een handelsakkoord tussen de VS en de EU, zoals TTIP, op arme landen de Kamer te doen toekomen.


Kerngegevens

Nummer T02163
Status voldaan
Datum toezegging 22 september 2015
Deadline 1 januari 2016
Verantwoordelijke(n) Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Kamerleden Prof.mr. N.J. Schrijver (PvdA)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie overig
Onderwerpen handelsakkoord
TTIP
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2015 en Voorzitterschapseditie voor het jaar 2016 (34.166)


Uit de stukken

Minister Ploumen: [...] Wij houden ons verder bezig met het effect van een dergelijk handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten -- dat zijn de grootste handelsblokken ter wereld -- op arme landen. Ik doel dan niet alleen op de traditionele lijn om de negatieve effecten te minimaliseren, maar ik zoek vooral naar manieren om de positieve effecten te maximaliseren. Daarnaar hebben we onderzoek laten doen. Ik meen dat dit op vrijdag jongstleden is afgerond, dus ik kon dat nog niet bestuderen. Dat is echt jammer, maar ik zeg graag toe dat ik onze appreciatie ook aan deze commissie zal sturen.


Brondocumenten


Historie