Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer (aanvang) Algemene Europese Beschouwingen
Leden
naamduur (min)ook namensopmerking
1. Knapen (CDA)20
2. Schaap (VVD)20
3. Backer (D66)25
4. Schrijver (PvdA)20
5. Faber-Van de Klashorst (PVV)20
6. Elzinga (SP)20
7. Strik (GroenLinks)20
8. Kuiper (ChristenUnie)15
9. Koffeman (PvdD)20
10. Van Dijk (SGP)10
11. Van Rooijen (50PLUS)20
12. Ten Hoeve (OSF)10
totaal: 220 minuten

Bewindspersoon
naamduur (min)opmerking
Koenders (Minister van Buitenlandse Zaken)