Dinsdag 8 maart 2016, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.T01556 en convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 17 februari 2016, mede in reactie op brief van 4 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 31571, X)

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen