Dinsdag 12 april 2016, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

6.Rondvraag


Korte aantekeningen