Dinsdag 12 april 2016, commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Rondvraag


Korte aantekeningen