Delegatie van Eerste Kamer bezoekt Caribisch deel KoninkrijkOp 16 april 2016 reist een delegatie van twaalf Eerste Kamerleden af naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. De parlementaire delegatie, onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer Ruard Ganzevoort, zal werkbezoeken afleggen aan achtereenvolgens Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.

Het parlementaire jaar 2015-2016 staat voor de vaste commissie Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer voor een belangrijk deel in het teken van de parlementaire behandeling van de evaluaties van de nieuwe staatkundige structuur in het Koninkrijk, zoals die op 10 oktober 2010 haar beslag heeft gekregen. In oktober 2015 ontving de Kamer het rapport van de commissie evaluatie uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland "Vijf Jaar VerbondenPDF-document" (commissie-Spies). Eerder ontving zij evaluatierapporten inzake de in 2010 in werking getreden Justitiële Rijkswetten en de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten. De commissie is deels nog in afwachting van de kabinetsreacties op deze rapporten en zal op 21 juni 2016 in een debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de balans opmaken.

De reis is bedoeld als verdieping van de parlementaire behandeling en is een voorbereiding op het debat. De delegatie zal op de eilanden nader van gedachten wisselen over de ervaringen met de nieuwe staatkundige structuur en de bijbehorende regelgeving , in aanvulling op de reeds ontvangen reacties uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Naast bestuurlijke en politieke reacties, is de delegatie ook bijzonder geïnteresseerd in de ervaringen van diverse maatschappelijke sectoren en de bevolkingen in het algemeen en heeft om die reden ontmoetingen gepland met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en ngo's. De reis geldt bovendien voor een aantal in 2015 nieuw gekozen leden van de commissie Koninkrijksrelaties als kennismakingsbezoek met dit deel van het Koninkrijk.

De delegatie bestaat uit de volgende Kamerleden:

Ondersteunende staf:

  • Drs. M. Prenger (stafmedewerker)

Deel dit item: