34.447

Concentratie van scheepvaartzaken bij de rechtbank RotterdamDit wetsvoorstel regelt in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dat scheepvaartzaken voortaan alleen bij rechtbank Rotterdam worden behandeld. Hiermee wordt de kwaliteit van de rechtspraak en efficiëntie de rechtsgang in deze zaken verbeterd en de kennis en expertise bij de rechtbank Rotterdam verder opgebouwd.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan een in gerechtelijke kringen en ook daar buiten bestaande wens.  De rechtbank van Rotterdam wordt exclusief bevoegd om onder meer zaken betreffende het vervoer van goederen over zee of over de binnenwateren, de exploitatie van een zee-of binnenschip en aanvaring te behandelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 34.447, nr. 2) op 2 juni 2016 als hamerstuk afgedaan. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 juni 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 april 2016

titel

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de concentratie van scheepvaartzaken bij de rechtbank Rotterdam

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten