Plenair De Vries bij stemming Stemming motie Algemene Europese beschouwingenVerslag van de vergadering van 6 mei 2014 (2013/2014 nr. 28)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.51 uur


De heer De Vries i (PvdA):

Voorzitter. Onze fractie is van mening dat Nederland zich ervoor moet inspannen dat de EU-landen een substantiële bijdrage leveren aan de opvang van Syrische vluchtelingen, zowel in Europa als in de regio. Dat is door de minister in het debat onderschreven. Wij rekenen erop dat hij dat beleid met passie zal uitvoeren. Tijdens het debat bleek dat de motie van mevrouw Strik c.s. een verdergaande strekking heeft. Wij zullen die motie niet steunen. Overigens zijn wij het met de minister eens dat deze problematiek beter niet incidenteel in de Eerste Kamer maar structureel in de Tweede Kamer aan de orde moet komen.