Dinsdag 13 september 2016, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.T01156

Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957)

Bespreking brief van de bewindslieden van OCW d.d. 27 juni 2016 inzake aanbieding eindrapport evaluatie Onderwijsagenda Caribisch Nederland

4.Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties Tweede Kamer

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen