Dinsdag 13 september 2016, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Toekomst pensioenstelsel

Procedure

3.Toezegging Transparantie jaarverslag pensioenfondsen (T01779)

Brief van de staatssecretaris van SZW van 3 juni 2016 (32043, F) over pensioenonderwerpen

Inbreng voor schriftelijk overleg

9.Rondvraag


Korte aantekeningen